Centrul COVID-19 Chisinau MoldExpo - Sputnik Moldova, 1920
Coronavirus
Fiți alături de Sputnik Moldova pentru a fi la curent cu evoluția situației epidemiologice în țara noastră și în întreaga lume.

Decizia integrală a CNESP: Ce restricții noi au impus

© Inquam Photos / OCTAV GANEAMedici în echipament de protecție
Medici în echipament de protecție - Sputnik Moldova, 1920, 11.10.2021
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Comisia Națională s-a întrunit în ședință pentru a lua noi decizii în contextul pandemiei COVID-19.
CHIȘINĂU, 11 oct - Sputnik. Comisia Națională de Sănătate Publică s-a întrunat în ședință pe 8 octombrie. Deciziile au fost anunțate abia astăzi în cadrul unei conferințe de presă.
Certificat de vaccinare electronic - Sputnik Moldova, 1920, 11.10.2021
Coronavirus
Certificatele COVID-19 emise în Republica Moldova se modifică: Ce vor include
În context, CNESP a decis aprobarea modelului digital al Certificatului COVID-19.
1. Se aprobă modelul digital al Certificatului COVID-19 prevăzut la punctul 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 (certificat de vaccinare; certificat de recuperare; certificat de testare), conform anexei nr. 1, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova din data de 15 octombrie 2021.
1.1. Certificatul COVID-19 se emite de Ministerul Sănătății, prin Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19), în baza datelor prezentate de către instituțiile medico-sanitare. Certificatul COVID-19 se obține prin intermediul portalului electronic https://certificate-covid.gov.md.
1.2. Certificatul COVID-19 poate fi prezentat în format electronic sau pe suport de hârtie, fiind însoțit în mod obligatoriu de un act de identitate al titularului (buletin de identitate, pașaport etc.), în original, copie sau fotocopie în format digital, sau de un document ce confirmă identitatea titularului (permis de conducere, legitimație de serviciu etc.).
1.3. Certificatul COVID-19 eliberat pe teritoriul altui stat, în baza modelului țării emitente, trebuie să fie prezentat în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Pentru certificatele emise în alte limbi decât cele menționate, acestea vor fi confirmate prin traducere autorizată în Republica Moldova, în limbile română sau rusă.
Liliana Nicolaescu-Onofrei - Sputnik Moldova, 1920, 11.10.2021
Politică
Guvernanții se iau de posturile TV apropiate opoziției - document
La fel prin decizia Comisiei Naționale de Sănătate Publică la traversarea frontierei de stat s e va completa fișa epidemiologică în format online.
2. Se stabilește obligativitatea completării în format on-line a fișei epidemiologice pentru călători și pasageri la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova pe sensul de intrare pentru persoanele care, în condițiile stipulate la punctul 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, urmează să respecte regimul de autoizolare.
2.1. Fișa epidemiologică pentru călători și pasageri în format on-line se completează în intervalul de 72 de ore înainte de intrare în Republica Moldova, accesând pagina https://fisa-covid.gov.md/. 2.2. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul fișei epidemiologice vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, din motive de interes public în domeniul sănătății publice.
2.3. Furnizarea de date false ori neconforme realității și inducerea în eroare a organelor de stat la completarea fișei epidemiologice atrage răspunderea stabilită de actele normative.
2.4. Transportatorii de călători sunt obligați, la îmbarcarea călătorilor care vin în Republica Moldova, să asigure verificarea deținerii documentelor justificative care servesc temei pentru scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul neîntrunirii condițiilor stipulate la punctul 10 subpunctele 10.1 și 10.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, să asigure îndeplinirea de către persoane a fișei epidemiologice în regim on-line.
2.5. Până la 15 noiembrie 2021, la traversarea frontierei, persoanele care din motive obiective se află în imposibilitate de completare a fișei epidemiologice în format on-line vor completa pe suport de hârtie formularul fișei epidemiologice cu declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare cu o durată de 14 zile, iar Poliția de Frontieră va asigura introducerea manuală a datelor în sistemul informațional.
3. Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 se modifică după cum urmează: 3.1. La punctul 10.3.3 din anexa nr. 1, textul „Această excepție va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021.” se exclude. 3.2. Punctul 4.1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: „4.1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare, dar nu mai mult de 10% din activitățile didactice per program de studiu. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va activa în regim mixt (on-line și cu prezență fizică).”
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах  - Sputnik Moldova, 1920, 11.10.2021
Coronavirus
Ultima oră: Elevii și studenții nu vor mai sta în carantină 14 zile
4. Punctul 7.5 din anexa la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 60 din 23 august 2021 se completează cu subpunctele 7.5.1-7.5.5 cu următorul cuprins: „7.5.1. În cazul clasei/grupei academice care a fost plasată în carantină la confirmarea unui caz de infecție COVID-19, revenirea la ore cu prezență fizică poate fi reluată după a 7-a zi de la data confirmării cazului pozitiv pentru acei elevi/studenți care prezintă un rezultat negativ la testul de diagnostic pentru virusul SARS-CoV-2, realizat în ultimele 24 de ore. Elevii/studenții testați negativ pot încheia perioada de carantină înainte de termen cu condiția că nu au fost înregistrate semne clinice de COVID-19 la monitorizarea zilnică a simptomelor pe parcursul aflării în carantină. Pentru elevii/studenții care încheie perioada de carantină înainte de termen în baza unui test diagnostic negativ, se continuă în mod obligatoriu monitorizarea zilnică a simptomelor până la a 14-a zi. 7.5.2. Testarea elevilor minori în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină se realizează cu consimțământul părintelui sau tutorelui legal. 7.5.3. Testarea elevilor/studenților în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină se realizează în mod gratuit, în cadrul instituției medico- sanitare de prestare a serviciilor de asistență medicală primară. Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică vor asigura instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară cu volumul necesar de teste pentru realizarea acestei măsuri. 7.5.4. În cazul rezultatului pozitiv la testul de diagnostic pentru virusul SARSCoV-2 efectuat în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină, se notifică cazul confirmat de COVID-19 și elevul/studentul se plasează în autoizolare sub supravegherea medicului de familie. 7.5.5. Elevii/studenții care nu se prezintă la testare continuă activitatea de învățământ în regim on-line și reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de perioadă de carantină.”
5. În sensul prezentei hotărâri, pe perioada stării de urgență în sănătate publică se stabilește mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea verificărilor la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate sunt instituite măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.
6. Se stabilesc competențele autorităților de supraveghere și control al respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
8. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
9. Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.
10. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.
11. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de preve
Fluxul de știri
0