Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Avertisment: Ați putea plăti scump dacă nu vă achitați datoriile până la 15 octombrie

© Sputnik / Miroslav RotariПустой карман
Пустой карман - Sputnik Moldova
Abonare
Avertisment de ultimă oră: Puteți rămâne cu buzunarele goale dacă nu vă achitați datoriile până în data de 15 octombrie.

CHIȘINĂU, 5 oct – Sputnik. Ziua de 15 octombrie este data limită în care mi poate fi achitat impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar. După această dată, contribuabilii restanțieri vor trebui să achite amendă și penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Молдавские леи - Sputnik Moldova
Moldovenii care vor câștiga la loterii și pariuri vor plăti impozite la stat

Potrivit legislației fiscale, în cazul în care contribuabilii achită suma integrală a impozitului până la 30 iunie a anului fiscal în curs, aceștia beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitat pentru anul respectiv. Pentru construcțiile, clădirile aflate în proprietatea sau în posesia, gestiunea sau folosința persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, nu se aplică reducerea în mărime de 15 %.

Subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sau impozitul funciar, potrivit Codului fiscal, sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenți şi nerezidenți ai Republicii Moldova:

a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

b) arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

c) deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

d) arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;

f) arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.

Bancnote cu nominalul de 50 lei moldovenești - Sputnik Moldova
Moldovenii vor achita anul viitor impozite de peste 37 de miliarde de lei în buget

Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare/impozitului funciar corespunzătoare tipurilor bunurilor imobiliare:

- pentru obiectele evaluate în scopul impozitării – valoarea estimată;

- pentru clădiri, construcții neevaluate – în cazul persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – valoarea contabilă, în cazul persoanelor fizice (cetăţeni) – costul apreciat în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor;

- pentru terenuri neevaluate – suprafața şi bonitatea acestora.

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale anual stabilește cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare, ce se aplică pe teritoriul administrat.

Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice

Suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice, precum şi ale gospodăriilor țărănești (de fermier) în partea ce ţine de terenurile neevaluate în scopul impozitării se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor (SCITL).

Avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare se expediază contribuabilului, de către SCITL din cadrul primăriilor, în raza căruia este amplasat bunul imobiliar, până la data de 15 iunie a anului în curs.

Село - Sputnik Moldova
Societate
Decis: Noi impozite pentru oamenii de la sate

Obligațiile ce ţin de administrarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare aferente persoanelor fizice din Chişinău, revin Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei Chișinău.

În ceea ce privește scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare, subiecții impunerii beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reședința), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale, precum şi pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuințe, pentru loturile de pământ de pe lângă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile administrației publice locale ca loturi de pământ de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan).

Până la stabilirea de către autoritatea administrației publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor menționate li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reședință), conform anexei la titlul VI din Codul fiscal.

Categoriile de persoane fizice care pot beneficia de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt:

- persoanele de vârstă pensionară;

- persoanele cu dizabilități severe;

- persoanele cu dizabilități accentuate;

- persoanele cu dizabilități din copilărie;

- persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

Import automobile - Sputnik Moldova
Proprietarii de automobile din Moldova vor plăti un impozit suplimentar

- familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreținute de aceștia;

- familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

- familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;

- familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea.

Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice

Persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare şi, începând cu perioada fiscală a anului 2017, prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ- 17), aprobat prin Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017 până la data de 25 iulie a anului în curs.

Fluxul de știri
0