Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Cum pot obține pașaportul biometric moldovenii aflați peste hotare – tarif și termene

© Sputnik / Miroslav RotariPașaport
Pașaport - Sputnik Moldova
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Cetățeanul Republicii Moldova, aflat în stăinătate, poate solicita perfectarea pașaportului biometrtic în termen de 30, 15 și 5 zile. Crerea se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

CHIȘINĂU, 4 mai – Sputnik. Cetățenii Republicii Moldova care se află peste hotare și au fost puși în situația de a-și perfecta pașaportul biometric, nu sunt obligați să vină în țară pentru a depune actele la agenția Servicii Publice. Aceștia pot merge la misiunii diplomatice sau oficiul consular al Republicii Moldova din țara în care ei se află și să depună cererea cu dosarul necesar pentru perfectarea actului de identitate. Ulterior dosarul este trimis ASP pentru examinare.

Pașaport  - Sputnik Moldova
Din 15 aprilie, noi prețuri pentru perfectarea pașaportului și buletinului de identitate

Termenul de examinare a cererii va începe să curgă de la data înregistrării acesteia pe suport de hârtie sau a documentului electronic la Agenţia Servicii Publice.

Cetățeanul poate solicita perfectarea pașaportului biometric în termen de 30, 15 și 5 zile. Pentru perfectarea pașaportului în termen de 30 de zile, solicitantul va achita la misiunea diplomatică 45 de dolari sau 39 de euro.

Persoanele care vor solicita eliberarea pașaportului în 15 zile lucrătoare vor trebui să achite 56 de dolari sau 49 de euro, iar în termen de 5 zile – 78 de dolari sau 69 de euro.

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal de solicitant, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. În lipsa acestora în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În situaţii speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

  • în cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (părinte, tutore, curator), cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
  • în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează autoritatea tutelară, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
  • în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
  • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
  • în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau altă persoana abilitată prin lege;
  • în situaţiile în care persoana este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), paşaportul se eliberează la cererea persoanei care acţionează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al administraţiei publice locale, dacă aceasta beneficiază de asistenţă socială;
  • în cazul persoanei cu boală mintală sau deficienţe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privinţa persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea paşaportului, la depunerea cererii persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum şi alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condiţiile legale).

Cetăţenii Republicii Moldova pot să deţină concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia că datele personale ale titularului conţinute în acestea să fie identice.

Cât costă pașaportul biometric în 2019 - Detalii>>>

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea paşaportului, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt paşaport. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parţial suma achitată pentru serviciu.       

În toate celelalte cazuri, statutul paşaportului declarat pierdut nu se restabileşte.

Pașaport  - Sputnik Moldova
Cât costă pașaportul moldovenesc: Unii cetățeni îl pot perfecta gratuit

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi existenţa restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii.

Fluxul de știri
0