Centrul COVID-19 Chisinau MoldExpo - Sputnik Moldova, 1920
Coronavirus
Fiți alături de Sputnik Moldova pentru a fi la curent cu evoluția situației epidemiologice în țara noastră și în întreaga lume.

Decizia integrală a Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică: Noi restricții

© Sputnik / Anatolii Kiriakcarantină
carantină - Sputnik Moldova, 1920, 14.01.2022
Urmăriți-ne pe
Yandex newsTelegram
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit în ședință în cadrul căreia a stabilit noi restricții anti-COVID.
CHIȘINĂU, 14 ian - Sputnik. Comisia Națională de Sănătate Publică s-a întrunit în ședință în contextul constatării prezenței pe teritoriul Republicii Moldova a tulpinii Omicron a coronavirusului de tip nou. Astfel, în urma deciziilor luate, CNESP a decis să prelungească stare de urgență în sănătate publică pe teritoriul întregii țări până în data de 15 martie.
Hotărârea CNESP survine pe fondul unei creșteri cu 77 la sută a numărului de cazuri de îmbolnăviri în prima săptămână a anului 2022 față de săptămâna anterioară, ceea ce a condus inclusiv la trecerea municipiului Chișinău în pragul de alertă portocaliu.

Hotărârea nr. 1 din 13 ianuarie 2022 a CNESP

1.
Se prelungeşte până la 15 martie 2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 9 septembrie 2021, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.
2.
Începând cu 17 ianuarie 2022, punctul 7.1 din Hotărârea Comisiei Naţionale
Extraordinare de Sănătate Publică nr. 59 din 13 august 2021 se modifică după cum urmează:
„7.1. Accesul în incinta Aeroportului International Chişinău se permite în
conformitate cu prevederile Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică
nr. 62 din 22 septembrie 2021.”
3.
Începând cu 17 ianuarie 2022, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de
Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 se modifică după cum urmează:
3.1. Punctul 10 din anexa nr.l va avea următorul cuprins:
„10. Se instituie următoarele măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la
traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:
10.1. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se
permite fără restricţii în una dintre următoarele condiţii:
10.1.1. La prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu
schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
10.1.2. La prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
10.1.3. La prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei.
10.2. Persoanele care nu întrunesc una dintre condiţiile stipulate în punctul 10.1 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică electronică, precum şi vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. In cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoţitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă persoana efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.
10.3. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 10.2 pentru următoarele
categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
10.3.1. copiii cu vârsta de până la 12 ani;
10.3.2. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;
10.3.3. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor, brigăzile şi
personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a. vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
10.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după
caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
10.3.5. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau
Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
10.3.6. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele
asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor iintemaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
10.3.7. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la data înregistrării intrării
în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
10.3.8. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din
Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente
confirmative în acest sens.”

3.2. Anexa nr.2:
3.2.1. se completează cu punctele 2.10 şi 3.11 cu următorul cuprins:
„Accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite pentru călători cu
prezentarea tichetului de călătorie, iar pentru însoţitori - cu prezentarea Certificatului COVID-19, prevăzut la pct.5”;
3.2.2. punctul 3.4 va avea următorul cuprins:
„3.4. Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza activitatea la capacitate maximă în spaţiile exterioare, iar în cele interioare - cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, la intrarea în unitate, personalului desemnat de către administrator în acest sens.”;
3.2.3. se completează cu punctul 4.11 cu următorul cuprins:
„4.11. Accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite doar pentru
călători, cu prezentarea tichetului de călătorie; accesul pentru însoţitori este interzis.”;
3.2.4. punctele 3.7 şi 4.7 se completează în final cu textul „ , cu excepţia
antrenamentelor sportivilor de performanţă”.
4.
Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 66 din
28 noiembrie 2021 se abrogă.
5.
Punctul 4 din Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică
nr. 67 din 21 decembrie 2021 va avea următorul cuprins:
„4. Prin derogare de la prevederile pct. 1 şi 2.4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei
Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, se instituie pentru pragurile de alertă verde şi galben asigurarea accesului la evenimentele private (mese festive, evenimente corporative, nunţi, botezuri), organizate cu un număr de participanţi de 25 şi mai mult, doar în baza prezentării Certificatului COVID-19, prevăzut la pct. 5 din anexa menţionată.”
6.
Ministerului Sănătăţii va asigura:
6.1. pregătirea tuturor componentelor sistemului sănătăţii pentru a reacţiona
eficient în contextul agravării situaţiei epidemiologice prin COVID-19 (fond de paturi, stoc de medicamente, vaccinuri, consumabile, echipamente medicale, echipamente de protecţie, acces la servicii de diagnostic şi tratament);
6.2. accelerarea creşterii acoperii vaccinale împotriva COVID-19 prin informarea
ţintită pe diferite categorii de populaţie, în special cele cu risc, privind beneficiile vaccinării, inclusiv administrarea dozei booster;
6.3. activitatea centrelor de vaccinare din cadrul instituţiilor medico-sanitare în "
zilele de odihnă conform programului prestabilit;
6.4. activităţi de instruire pentru creşterea vigilenţei lucrătorilor medicali privind
răspândirea virusului SARS-CoV-2, inclusiv a noilor variante;
6.5. monitorizarea activă a persoanelor aflate în autoizolare şi a contacţilor;
6.6. monitorizarea activă a persoanelor aflate în tratament la domiciliu, cu
identificarea persoanelor solitare şi asigurarea accesului lor gratuit la medicamente;
6.7. actualizarea Protocolului clinic naţional „Infecţia cu coronavirus de tip nou
(COVID-19)”.
7.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice,
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea angajaţilor contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă.
8.
Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea
tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
9.
Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul
despre necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
10.
Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de
control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 63 din 8 octombrie 2021.
11.
Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi serveşte drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională a persoanelor fizice şi juridice.
12.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al
Guvernului.
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии - Sputnik Moldova, 1920, 14.01.2022
Coronavirus
Ultima oră: Stare de urgență în sănătate publică în toată țara
Fluxul de știri
0