Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Ziua Științei: Cei mai buni savanți din Moldova au fost elogiați de Guvern

© Sputnik / Miroslav RotariGuvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova - Sputnik Moldova
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Aproape 100 de cercetători științifici au primit diplome din partea Guvernului și ministerului de resort, joi, 7 noiembrie, când a fost marcată Ziua Științei.

CHIȘINĂU, 7 nov – Sputnik. Un număr de 17 cercetători s-au învrednicit de diplome de onoare ale Guvernului, iar 77 – de diplome ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Academia de Științe a Moldovei - Sputnik Moldova
Popovici: Academia de Științe a Moldovei este distrusă

Prin acest gest, cercetătorilor științifici li s-a exprimat apreciere și recunoștință pentru „activitate remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei”.

Solemnitatea a fost organizată în Casa Guvernului, diplomele fiindu-le înmânate savanților de Secretarul de stat în domeniul Cercetării din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Elena Belei.

În seara zilei, pentru a marca Ziua Ştiinţei, ministerul a organizat un concert festiv în incinta Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. „Ziua Științei” a fost instituită în 2010, printr-o hotărâre de Guvern.

Diploma Guvernului  a fost decernată următorilor cercetători științifici:

1. Nina Ciorchină – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

2. Constantin Spînu – doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural;

3. Raisa Nastas – doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator, Institutul de Chimie;

4. Vasile Stegărescu – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie;

5. Mihai Tîrșu – doctor în științe tehnice, cercetător științific coordonator, Institutul de Energetică;

6. Vasile Pavel – doctor habilitat în filologie, consultant științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”;

7. Nicolae Balaur – doctor habilitat în științe biologice,  membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, consultant științific, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

8. Gheorghe Bobînă – doctor habilitat în filozofie,  cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

9. Alexandra Ciloci – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

10. Eudochia Saharneanu – doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

11.Victor Șontea – doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

12. Nicolae Leahu – doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

13. Valerii Matcovschi – doctor habilitat în științe medicale, medic neurochirurg, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

14. Ninel Revenco – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, IMSP Institutul Mamei și Copilului;

15. Octavian Sajin – doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

16. Lucia Ciobanu – doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, IMSP Institutul de Cardiologie;

17. Mihail Rapcea – doctor habilitat în științe agricole, cercetător științific principal, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată următorilor cercetători:

1. Lidia Zasavițchi – cercetător științific, Biblioteca Științifică  (Institut) „Andrei Lupan”;

2. Janna Nikolaeva – cercetător științific, Biblioteca Științifică  (Institut) „Andrei Lupan”;

3. Maricica Colțun – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

4. Natalia Grădinaru – doctor în istorie, cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural;

5. Lilia Braga – doctor în filosofie, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;

6. Serghei Sprincean – doctor habilitat în științe politice, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ;

7. Lilia Anghel – doctor în științe chimice, cercetător științific superior, Institutul de Chimie;

8. Iurii Bejan – doctor în geografie, cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie;

9. Dmitrii Zaițev – doctor în științe tehnice, cercetător științific superior, Institutul de Energetică;

10. Ion Ciocanu – doctor habilitat în filologie, consultant științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”;

11. Victor Kravțov – doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;

12. Svetlana Baca – doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;

13.  Dorina Croitori – cercetător științific, Institutul de Fizică Aplicată;

14. Vladimir Șeptițchi – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

15. Maria Timoșco – doctor habilitat în științe biologice, consultant științific, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

16. Svetlana Smerea – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

17. Leonid Voloșciuc – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

18. Evghenii Isicico – cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie ;

19. Nina Simonova – cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie ;

20. Igor Nicoara – doctor în geologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Geologie și Seismologie ;

21. Igori Beloțercovschii – cercetător științific, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

22. Alexandr Șibaev – inginer coordonator, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

23. Constantin Ungureanu – doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

24. Igor Cereteu – doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

25. Constantin Ciubotaru – doctor în informatică, cercetător științific coordonator, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” ;

26. Nicolae Vulpe – doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”;

27. Ludmila Rudi – doctor în biologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

28. Natalia Chiselița – doctor în biologie, cercetător științific superior, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

29. Vera Miscu – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

30. Natalia Vinogradova – doctor în științe economice, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice; 

31. Tatiana Colesnicova – doctor în economie, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

32. Mariana Buciuceanu-Vrabie – doctor în sociologie, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

33. Rodica Perciun – doctor habilitat în științe economice, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

34. Igor Șubernețkii – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

35. Galina Bușmachiu – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

36. Rodica Cujba – cercetător științific, ÎS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

37. Igor Cojocaru – doctor în informatică, ÎS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

38. Ion Pârțachi – doctor în științe economice, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

39. Alic Bîrcă – doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

40. Ivan Carp – doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

41. Lazari Povestca – doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

42. Raisa Crețu - șef al Secției Managementul activității de cercetare, Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

43. Tatiana Bulimaga – șef al Secției Protecție și valorificare a elaborărilor științifice, Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

44. Cristina Țurcanu – metodist, Biroul Studii Doctorale Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

45. Vasile Tronciu – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

46. Sergiu Mazuru – doctor în tehnică, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

47. Diana Antoci – doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

48. Elena Rusu – doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

49. Sofia Grigorcea – doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

50. Dumitru Cozma – doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

51. Tatiana Raba – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

52. Olga Belic – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

53. Igor Casian – doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

54. Sergiu Vetricean – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

55. Iulianna Lupașco – doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

56. Dumitru Casian – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

57. Tamara Hacina – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

58. Constantin Șchiopu – doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

59. Ludmila Toma – doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

60. Elena Mironenco – doctor habilitat în studiul artelor și culturologiei, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

61. Irina Ciobanu-Suhomlin – doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

62. Pavel Topală – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

63. Leonid Malai – doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

64. Maria Vîrlan – doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

65. Oxana Grosu – doctor în științe medicale, cercetător științific, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ”Diomid Gherman”;

66. Eleonora Vataman – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, IMSP Institutul de Cardiologie;

67. Elena Tudor – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;

68. Silvia Evtodienco – doctor în agricultură, cercetător științific coordonator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

69. Oleg Mașner – doctor în agricultură, cercetător științific coordonator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

70. Silvia Mistreț – doctor în științe agricole, cercetător științific principal, IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;

71. Zinaida Dadu – cercetător științific, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

72. Anatolie Cartașev – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

73. Nicolae Taran – doctor habilitat în științe tehnice, cercetător științific principal, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

74. Manole Brihuneț – cercetător științific, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

75. Dorina Onică – doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

76. Lilia Zabolotnaia – doctor în științe istorice, cercetător științific coordonator, Muzeul Național de Istorie a Moldovei;

77. Adelaida Chiroșca - cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Fluxul de știri
0