Societate
Fiți alături de Sputnik Moldova pentru a afla primii informații care vizează sfera socială

Pașaport biometric în 2019: Prețul pentru copii și maturi

© Sputnik / Miroslav RotariPașaport biometric
Pașaport biometric - Sputnik Moldova
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Află cât cotă un pașaport biometric pentru cei maturi, dar și pentru cei mai mici de 7 ani.

CHIȘINĂU, 22 iul - Sputnik. Prețurile la poașapoarte biometrice în 2019 variază în funcție de criteriul de vârstă. Astfel, un pașaport biometric pentru copiii de până la 7 ani costă 650 de lei, în timp ce pentru cei maturi costul este de 850 de lei, potrivit datelor Agenției Servicii Publie.

Totodată, Agenția precizează că, în termen de 1 oră, serviciul este prestat doar pentru copilul cu vârsta mai mică de 13 ani şi 10 luni.

Înlesniri la eliberarea pașaportului cetățeanului RM

Statul oferă anumite înlesniri la obținerea pașaportului biometric unor categorii sociale de cetățeni, dacă la momentul depunerii cererii nu dețin un pașaport valabil. De înlesniri beneficiază:

Pașaport - Sputnik Moldova
Societate
Moldovenii cu pașaport biometric pot munci oficial în UE

a) participanții la cel de-al doilea război mondial;

b) copiii rămași fără ocrotire părintească şi copiii cu dizabilităţi, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

b) copiii rămași fără ocrotire părintească şi copiiii cu dizabilităţi, care va pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii, conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetări;

d) persoa cu dizabilitate accentuată care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială, cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, o singură dată;

e) copilul cu vârsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

h) Examinarea cererii privind autorizarea emigrării a pensionarului cu limită de vârstă sau a persoanei cu dizabilitate severă (invalidului de gradul I).

Documente necesare pentru persoanele minore

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea tutelei sau curatelei (decizia autorităţii tutelare, decizia consiliului de familie, precum şi alte acte juridice);
 • în cazul mamei solitare documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere a minorului; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă; certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatele de divorţ sau deces ale părinţilor, precum şi alte documente de stare civilă);
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • paşaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 • declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, în original, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale);
 • declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorţaţi, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.
 • hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ definitivă şi irevocabilă. Prezentarea hotărârii menţionate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege ori declarat în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii.
 • declaraţia în scris a părintelui, căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate.

Documente necesare pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

 1. Pentru eliberarea paşaportului biometric solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:
 2. actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, obligatoriu pentru persoanele care au atins vîrsta de 16 ani);
 3. Buletin de identitate provizoriu trebuie să fie însoţit de documentele de stare civilă. Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care titularul depune cererea pentru autorizarea emigrării.
 4. paşaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 5. declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
 6. cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 7. documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă) – numai în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la data eliberării ultimului act de identitate. În caz contrar, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 8. Notă: Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal este actualizată în Registrul de stat al populației.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

 

Fluxul de știri
0