Societate
Fiți alături de Sputnik Moldova pentru a afla primii informații care vizează sfera socială

Răspunsurile BNM legate de lichidarea celor trei bănci

© Sputnik / Evgheni PanasencoНациональный банк Молдовы
Национальный банк Молдовы - Sputnik Moldova
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
BNM explică ce se va întâmpla cu depozitele şi creditele după lichidarea celor trei bănci.

CHIŞINĂU, 17 aug – Sputnik. Banca Naţională a Moldovei (BNM) răspunde la 17 întrebări legate de procesul de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank. Răspunsurile BNM explică ce se va întâmpla cu depozitele şi creditele la aceste bănci, pensiile primite prin intermediul BEM şi cardurile eliberate de cele trei bănci.

Банк - Sputnik Moldova
Republica Moldova
BEM, UNIBANK şi Banca Socială nu mai deschid depozite

1. Ce înseamnă lichidarea unei bănci?

Lichidarea silită a unei bănci este un proces complex, care durează mai mulți ani. Acest proces începe cu retragerea licenței băncii, moment în care lichidatorul preia gestiunea băncii. O bancă aflată în lichidare silită nu are dreptul să efectueze activități bancare, cu excepția celor de recuperare a activelor, inclusiv a creditelor și de vânzare a activelor, inclusiv a gajului luat în posesie. În baza mijloacelor colectate în urma acestui proces, lichidatorul achită obligațiile băncii aflate în lichidare silită, în conformitate cu legislația în vigoare.

2. De ce se lichidează Banca de Economii S.A.?

Банк - Sputnik Moldova
Societate
Streleţ: e posibilă lichidarea BEM, UNIBANK şi a Băncii Sociale

Banca de Economii nu dispune de capital propriu și de mijloace bănești pentru a-și onora de sine stătător obligațiile. Din momentul instituirii administrării speciale la Banca de Economii, banca rambursează depozitele persoanelor fizice și juridice doar din resursele primite de la BNM sub forma de credite de urgență.

La data de 12 august 2015, Banca de Economii are datorii față de BNM în sumă de 8,67 miliarde lei.

3. S-a anunțat că Banca de Economii S.A. va fi lichidată în luna octombrie. Ce trebuie să fac, dacă am un cont de depozit la această bancă?

Orice deponent (cu excepția persoanelor afiliate băncii) are acces nelimitat la depozitele sale și poate retrage, când dorește, depozitul și dobânda aferentă de la Banca de Economii S.A., în conformitate cu prevederile contractului de depozit încheiat cu banca.  Depozitele la vedere și la termen ale persoanelor fizice și juridice, care nu vor fi retrase de către deponenți de la Banca de Economii S.A., vor fi transmise la alte bănci înainte de retragerea licenței  acesteia, în condițiile contractuale existente.

4. Ce înseamnă persoană fizică sau juridică afiliată băncii?

Банк - Sputnik Moldova
Republica Moldova
Lupu şi Filat propun păstrarea şi naţionalizarea BEM

Persoanele afiliate băncii sunt administratorii acesteia,  membrii comitetului de credit, persoanele juridice şi/sau fizice și persoanele afiliate acestora, care direct sau indirect, deţin sau controlează cinci sau mai multe procente din capitalul social al băncii, inclusiv orice altă persoană care exercită controlul asupra băncii sau se află sub controlul acesteia, inclusiv care împreună cu banca se află sub controlul unei alte persoane.

Persoană afiliată persoanei fizice, conform legislaţiei,  este orice persoană, legată de persoana fizică respectivă printr-un raport de rudenie de gradul întâi şi doi (părinții, copiii, frații, surorile), precum şi soţul sau soția acesteia, sau care deține  o asociere în participaţie împreună cu persoana fizică, precum și persoana juridică asupra căreia persoana fizică sau persoanele afiliate acesteia, exercită control sau deţine/deţin asocieri în participaţie.

5. Ce înseamnă transferul depozitelor persoanelor fizice și juridice la alte bănci?

Transferul depozitelor persoanelor fizice și juridice către alte bănci presupune transferul mijloacelor deținute de fiecare deponent, persoană fizică și juridică, în conturile pe care le deține la Banca de Economii, la o altă bancă pe numele acestuia în aceleași condiții ale contractului existent între Banca de Economii și deponent. În baza legislației în vigoare nu este necesar acordul titularului de depozit, pentru a transfera depozitul său la o altă bancă.

6. Cum voi afla în ce bancă vor fi transferate depozitele mele?

Se planifică transferarea tuturor depozitelor Băncii de Economii dintr-o anumită localitate/ filială la o singură altă bancă. Informația cu privire la transferul depozitelor va fi comunicată publicului prin intermediul posturilor de TV si radio, presei scrise și celei electronice. De asemenea, informația va fi disponibilă la sediul filialei/agenției Băncii de Economii  la care aveți deschis contul de depozit.

7. Ce înseamnă transferul conturilor trezoreriale la alte bănci?

Transferul conturilor trezoreriale din Banca de Economii S.A. la alte bănci presupune transferarea conturilor depozitelor bugetului Republicii Moldova și ale bugetelor locale către alte bănci care dispun de autorizarea BNM pentru acceptarea depozitelor de la Trezoreria Ministerului Finanţelor şi de la alte organe ale statului. Ministerul Finanțelor va decide în ce bancă vor fi transferate conturile trezoreriale.

8. Ce înseamnă transferul plăţilor de pensii și altor prestații sociale la Poșta Moldovei?

În prezent o parte din pensii și alte plăți sociale sunt plătite beneficiarilor prin intermediul rețelei Băncii de Economii. Înainte de retragerea licenței Băncii de Economii, Guvernul împreună cu Compania Națională de Asigurări Sociale vor transfera procesul de plată a pensiilor și altor prestații sociale de la Banca de Economii la Poșta Moldovei.

9. Unde pot să-mi încasez pensia sau altă prestație socială după lichidarea Băncii de Economii S.A.?

Înainte de retragerea licenței Băncii de Economii, plățile aferente pensiilor sau oricărei alte prestații sociale vor fi transferate la Poșta Moldovei. Compania Națională de Asigurări Sociale va anunța data începând cu care pensiile vor fi transferate la Poșta Moldovei. Orice persoană fizică, poate de sine stătător să aleagă să primească pensia la o altă bancă. Pentru aceasta, persoana fizică trebuie să depună o cerere la banca  la care dorește să-și primească pensia.

10. În prezent încasez pensia pe un card bancar emis de Banca de Economii S.A.. Ce se va întâmpla după lichidarea băncii?

Dacă doriți să încasați în continuare pensia pe un card bancar, trebuie să vă adresați la orice altă bancă ce are contract cu CNAS, pentru a efectua transferul contului Dvs. de pensii. În caz contrar, veți primi pensia în numerar la Poșta Moldovei. Informația cu privire la băncile care pot efectua plăți de pensii o puteți obține de la CNAS.

11. În prezent încasez pensia într-un cont bancar deschis la Banca de Economii S.A. Ce se va întîmpla după lichidarea băncii?

Dacă doriți să încasați în continuare pensia într-un cont bancar, trebuie să vă adresați la orice altă bancă ce are contract cu CNAS, pentru a efectua transferul contului Dvs. de pensii. În caz contrar, veți primi pensia în numerar la Poșta Moldovei.  Informația cu privire la băncile care pot efectua plăți de pensii o puteți obține de la CNAS.

12. În prezent încasez pensia în numerar la ghișeul Băncii de Economii S.A.. Ce se va întîmpla după lichidarea băncii?

Dumneavoastră veți încasa pensia la Poșta Moldovei. Pentru comoditate, puteți opta să încasați pensia pe un card bancar la o altă bancă. Pentru aceasta, trebuie să vă prezentați la ghișeele unei bănci, care are contract cu CNAS și să depuneți o cerere de transfer al contului Dvs. de pensii. Informația cu privire la băncile care pot efectua plăți de pensii o puteți obține de la CNAS.

13. Depozitul meu la Banca de Economii S.A. este în siguranță?

Генеральная прокуратура Республики Молдова - Sputnik Moldova
Procurorii vor verifica cum a fost BEM dirijată de stat

Deponenții, persoanele fizice și juridice (cu excepția persoanelor afiliate), au acces nelimitat la depozitele sale și pot retrage, când doresc, depozitul sau dobânda aferentă de la Banca de Economii S.A., în condițiile contractuale.

14. La transferul depozitului meu la altă bancă, vor fi păstrate condițiile prevăzute de contractul original?

La transferul depozitului la altă bancă în mod centralizat, vor fi păstrate condițiile prevăzute de contractul original (rata dobânzii, valuta, scadența etc.).

15. Am un depozit în valută la Banca de Economii SA. În ce valută va fi transferat depozitul meu la o altă bancă?

Depozitele persoanelor fizice și juridice (cu excepția unor categorii limitate), vor fi direcționate de către cele trei bănci către alte bănci licențiate în aceleași condiții contractuale, în conformitate cu prevederile contractului de depozit încheiat cu banca, și anume în valuta în care a fost deschis depozitul.

16. Am un card bancar emis de Banca de Economii SA.Cardul meu va rămâne valabil, după transferul contului meu la o altă bancă?

În cazul transferării mijloacelor la o altă bancă, cardul emis de Banca de Economii S.A. își va pierde valabilitatea. În cazul în care deponentul va dori deschiderea unui card nou, acesta va solicita băncii, la care a fost transferat depozitul, emiterea unui card nou.

17. Am un credit la Banca de Economii SA. Ce trebuie să fac dacă banca va fi lichidată?

Clienții — debitori ai Băncii de Economii sunt obligați să ramburseze Băncii de Economii aflate în lichidare creditul și dobânzile aferente conform condițiilor din contractele existente. Orice restanță la achitarea creditelor și dobânzilor va fi gestionată în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Fluxul de știri
0