Societate
Fiți alături de Sputnik Moldova pentru a afla primii informații care vizează sfera socială

Regulament privind desfșurarea celui de-al V-lea Concurs „Perspectiva”

© Sputnikбиблиотека
библиотека - Sputnik Moldova
Abonare
Prezentul regulament stabilește procedura de organizare a celui de-al V-lea Concurs Național al Tinerilor Jurnaliști „Perspectiva”, inclusiv condițiile și termenii de participare la Concurs.

1. Dispoziții generale

1.1 Prezentul regulament (denumit în continuare - Regulamentul) stabilește procedura de organizare a celui de-al V-lea Concurs Național al Tinerilor Jurnaliști „Perspectiva” (în continuare – Concurs), inclusiv condițiile și termenii de participare la Concurs, precum și criteriile de evaluare a lucrărilor depuse pentru participarea la Concurs (în continuare – Lucrare de participare sau Lucrare).

1.2 Organizatorul concursului este Rossiya Segodnya (Reprezentanţa IFUS AII "Rossiya segodnya": Chișinău, în continuare - Organizatorul).

1.3 În tot ceea ce nu este prevăzut de prezentul Reglement, Organizatorul și participanții, așa cum sunt definiți mai jos, vor respecta legislația în vigoare a Federației Ruse, care reglementează aspectele respective.

2. Scopurile și obiectivele concursului

2.1 Scopul principal al Concurenței este contribuția la dezvoltarea jurnalismului profesional în Republica Moldova, precum și încurajarea și stimularea activității creative și sociale a tinerilor autori.

2.2 Sarcinele Concursului:
• identificarea și susținerea tinerilor jurnaliști;
• de a contribui la îmbunătățirea abilităților lor profesionale;
• atragerea atenției publicului asupra celor mai semnificative subiecte sociale;
• de a contribui la dezvoltarea mass-media de tineret.

3. Tematica generală a Concursului

Tema generală a Concursului este „75 de ani de la Marea Victorie! Ținem minte! Ne mândrim! ". Participanții la Concus sunt invitați să povestească despre rolul eroic al locuitorilor Moldovei, al soldaților armatei sovietice în eliberarea țării de ocupația fascistă. Subiectul implică reflectarea poveștilor reale ale vieții veteranilor din Marele Război pentru Apărarea Patriei care trăiesc în Republica sau sunt originari din Moldova, prezentarea informațiilor despre date memorabile, locuri ale Gloriei militare, complexe memoriale, precum și o demonstrație a percepției personale a contemporanilor despre importanța istorică a evenimentelor din acea vreme.

4. Categorii de participanți și nominalizările Concursului

4.1 La concurs sunt invitați să participe cetățenii Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care studiază jurnalismul în instituțiile de învățământ din țară (inclusiv din Transnistria) și/sau lucrează în domeniul jurnalismului în cadrul organizațiilor de pe teritoriul Moldovei, precum și bloggeri independenți, foto și video jurnaliști.

4.2 Persoanele care îndeplinesc cerințele specificate în clauza 4.1 din prezentul Regulament și care doresc să participe la Concurs (în continuare - „Participanți”) sunt obligate să efectueze toate acțiunile legate de participarea la Concurs, în modul, în termenii și în condițiile stabilite de Regulament. Participarea la concurs implică acordul deplin al participanților cu condițiile Concursului reflectate în Regulament.

4.3 La Concurs nu vor putea participa angajații și reprezentanții Organizatorului, persoanele afiliate acestora, membrii de familie ai acestor angajați și reprezentanți, precum și angajații și reprezentanții oricăror altor persoane direct legate de organizarea sau desfășurarea Concursului.

4.4 Competiția se desfășoară la următoarele nominalizări:

4.4.1 Nominalizările de bază (Participanții la Concurs pot trimite lucrările doar la nominalizările indicate):
• cea mai bună recenzie sau articol de analiză;
• cel mai bun interviu;
• cea mai bună fotografie;
• cel mai bun videoclip;
• cel mai bun podcast radio.

4.4.2 Nominalizări suplimentare: Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili nominalizări suplimentare.

4.5 O lucrare poate fi prezentată doar în cadrul unei singure nominalizări.

5. Procedura și termenii desfășurării Concursului

5.1 Concursul constă din următoarele etape:

5.1.1 Recepționarea cererilor de participare la concurs.

5.1.2 Prima etapă a Concursului. Examinarea și evaluarea cererilor depuse de un juriu competent;

5.1.3 A 2-a etapă a Concursului. Publicarea lucrărilor selectate pe site-ul web Sputnik Moldova www.sputnik.md (denumit în continuare site-ul). Votarea vizitatorilor site-ului.

5.1.4 Analiza rezultatelor Concursului.

5.1.5 Anunțarea și premierea câștigătorilor și premianților concursului.

5.2 Termenul de începere și de încheiere pentru acceptarea cererilor de participare la concurs:
• data începerii acceptării cererilor de participare la concurs: 12:00. 00 minute (Fus orar GMT + 3) 1 mai 2020;
• termenul limită pentru acceptarea cererilor de participare la concurs: 12:00. 00 minute (Fus orar GMT + 3) 30 septembrie 2020.

5.3 Perioada primei runde a Concursului (examinarea și evaluarea cererilor depuse de juriu): între 07 și 21 octombrie 2020 (ambele date inclusiv).

5.4 Perioada celei de-a doua runde a Concursului (votarea pe site): de la 24:00 (Fus orar GMT + 2) 26 octombrie 2020 până la 24:00 (Fus orar GMT + 2) 26 noiembrie 2020.

5.5 Perioada de analiză a rezultatelor generale ale Concursului: între 27 și 30 noiembrie 2020 (ambele date inclusiv).

5.6 Anunțarea câștigătorilor și premianților concursului, cu indicarea locurilor ocupate și organizarea Festivității de premiere pentru câștigătorii și premianții concursului - decembrie 2020 (data exactă va fi indicată pe site-ul web)

5.7 Informațiile privind rezultatele concursului, care indică numele câștigătorilor indicate de aceștia la depunerea cererii, sunt publicate pe site-u în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data desfășurării Ceremoniei de premiere a câștigătorilor Concursului.

5.8 În cazul suspendării sau încetării Concursului, modificărilor Regulamentului, Organizatorul este obligat să informeze Participanții despre acest lucru prin publicarea unei notificări pe sit-eu.

6. Înscrierea pentru participarea la concurs

6.1 Pentru a participa la Concurs, participantul trebuie să îndeplinească, în perioada de timp specificată la clauza 5.2, următoarele acțiuni:

6.1.1 Să completeze formularul de participare la Concurs (denumită în continuare cerere) și care conține următoarele informații:
• NPP al participantului care depunde cererea;
• anul, luna și data nașterii;
• adresa de domiciliu;
• Locul de studii (în caz că este);
• locul de muncă (în caz că este);
• telefoane de contact;
• e-mail;
• nominalizarea;
• denumirea lucrării de Concurs (până la 70 de simboluri);
• o scurtă descriere a lucrării ( de la 200 până la 1000 de caractere, inclusiv spații);
• data creării (fotografierii, înregistrării și altele) lucrării.

6.1.2 Cererea completată și materialele de autor propuse pentru participarea la Concurs, pregătite în conformitate cu cerințele tehnice specificate în clauza 7 (Lucrarea de concurs), trebuie trimisă la adresa de e-mail: konkurs@sputnik.md indicând subiectul „Pentru concursul ”Perspectiva – 2020”.

6.2 Lucrarea Participantului este acceptată pentru a fi examinată numai după ce Organizatorul primește cererea completată conform rigorilor, în modul prevăzut de clauza 6.1 din prezentul Regulament.

6.3 Cererile sunt acceptate exclusiv în format electronic.

6.4 Regulamentul este o ofertă publică adresată de Organizator tuturor participanților potențiali ai concursului. Transmiterea (transferul) cerere de către Participant către Organizator, ținând cont de condițiile specificate în clauza 6.1, este considerat a fi consimțământul complet și necondiționat al Participantului respectiv cu condițiile prezentului Regulament. Din momentul în care sunt întreprinse acțiunile date, termenii Regulamentului dobândesc pentru Participant și Organizator forța unui acord semnificativ din punct de vedere legal care definește drepturile și obligațiile acestor persoane legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

6.5 Pentru participarea la Concurs sunt acceptate nu mai mult de două Lucrări ale unui singur autor pentru toate nominalizările concursului.

6.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a supune oricărei verificări drepturile de autor și originalitatea Lucrării și de a solicita Participantului orice informații despre Lucrare.

6.7 Participantul se angajează să nu folosească Lucrarea înaintată pentru participarea la Concurs pentru participarea la concursuri similare. În caz contrar, Participantul își încheie participarea la Concurs cu toate Lucrările declarate de acesta pentru participare, iar dacă un astfel de Participant este ales ca câștigător al Concursului, așa cum este definit în continuare, rezultatul unei astfel de alegeri se anulează.

6.8 Organizatorul nu este responsabil pentru defecțiunile tehnice legate de trimiterea de către Participantul care a depus cererea a Lucrării de participare la Concurs, inclusiv pentru defecțiunile tehnice de pe site-u, dacă acestea au apărut nu din vina Organizatorului.

6.9 Participantul are dreptul în orice moment înainte de sfârșitul celei de-a doua runde a Concursului de a refuza participarea la Concurs. Pentru a face acest lucru, Participantul trebuie să trimită la adresa de e-mail a organizatorului konkurs@sputnik.md o solicitare pentru a exclude Lucrarea de la participarea la Concurs (în formă liberă) de la o adresă de e-mail pe care a folosit-o la trimiterea Lucrării și a cererii. Numele și prenumele Participantului specificate în cererea de excludere a Lucrării de la participarea la Concurs trebuie să corespundă cu cele specificate la depunerea Lucrării și la depunerea cererii.

6.10 Nu sunt luate în considerare lucrările depuse pentru Concurs și primite de Organizator după epirarea termenului limită de acceptare a cererilor de participare la Concurs specificat în clauza 5.2 din prezentul Regulament.

7. Cerințe tehnice pentru lucrările de concurs

7.1 Cerințe tehnice pentru lucrările depuse la Concurs și restricții cantitative:
• la nominalizările ”Cea mai bună recenzie sau articol de analiză” și ”Cel mai bun interviu”: material text în format Microsoft Word (font Times New Roman, dimensiune font - 14, spațiu 1, număr de caractere - până la 10.000 de caractere cu spații);
• pentru nominalizarea „Cea mai bună fotografie”: formate de fișiere: JPG, rezoluție bună (aproximativ 1920 x 1080 pixeli (format 16x9). Cantitate: 1 lucrare (dacă sunt prezentate o serie de lucrări, nu mai mult de 3 fișiere);
• pentru nominalizarea „Cel mai bun videoclip”: formate de fișiere: avi, mpeg 4, rezoluție 1280x720, 1920x1080, durata: nu mai mult de 120 sec. Cantitate: un singur fișier (dacă există o serie de lucrări, nu mai mult de 2 fișiere). Sunet: 16 biți, Stereo. De asemenea, sunt acceptate și videoclipurile filmate cu un telefon mobil;
• pentru nominalizarea „Cel mai bun podcast radio”: formate de depunere a fișierelor: „mp3” (256 kbps, bitrate: constant) sau „wav”. Sunet: viteză de eșantionare: 44100 Hz, stereo. Durata: cel mult 180 sec. Cantitate: un singur fișier (dacă există o serie de lucrări, nu mai mult de 2 fișiere).

8. Examinarea cererilor de participare la concurs. Etapele de desfășurare a Concursului

8.1 După expirarea termenului de acceptare a candidaturilor, se efectuează o moderare preliminară a lucrărilor depuse la concurs.

8.2 Organizatorul Concursului își rezervă dreptul, fără a anunța participantul la Concurs, de a nu accepta pentru participare lucrările la Concurs, al căror conținut nu corespunde sau contrazice Regulamentul privind Concursul, legislația Federației Ruse, Republica Moldova, precum și executarea necorespunzătoare (inclusiv cu încălcarea cerințelor tehnice (Clauza 7 din Regulament) La sfârșitul concursului, Lucrarea nu poate fi returnată Participantului.

8.3 În afară de aceasta, Lucrarea este exclusă în timpul moderării, în cazul în care:
• nu corespunde nominalizării Concursului;
• conține un limbaj neetic și/sau obscen, incitare la violență etc., informații erotice și/sau pornografice;
• conține informații publicitare;
• atinge onoarea și demnitatea altor Participanți sau a persoanelor terțe;
• incită la ură interetnică, rasială, religioasă sau de altă natură;
• este trimisă de un Participant care are reședința în afara teritoriului de desfășurare a Concursului;
• încalcă drepturilor unor părți terțe;
• în alte cazuri de încălcare a Regulamentului.

8.4 Lucrările care au trecut de moderarea preliminară sunt acceptate la prima etapă a concursului.

8.5 Ordinea de desfășurare a primei etape a Concursului:

8.5.1 Organizatorul Concursului formează juriul Concursului.

8.5.2 Juriul alege președintele juriului, fapt care este consemnat în procesul-verbal al ședinței.

8.5.3 Lista membrilor juriului cu indicarea președintelui juriului este publicată de către Organizator pe Site.

8.5.4 Juriul evaluează toate Lucrările care au trecut de moderația preliminară în conformitate cu un sistem de rating de 10 grade: de la 1 la

La evaluarea Lucrărilor, juriul este ghidat de opinia subiectivă personală, ținând cont de următoarele criterii:
• conformitatea lucrării de Concurs cu subiectul anunțat;
• fundamentarea și profunzimea dezvăluirii conținutului;
• competeță și profesionalism în prezentarea informațiilor;
• importanța socială, pozitivitatea și creativitatea (noutatea ideii, originalitatea) lucrării de Concurs;
• precizia și claritatea limbajului și a stilului de prezentare (dacă este cazul).

8.5.5 Pe baza evaluării Lucrărilor de Concurs de către juriu, se formează o listă de 15 (cincisprezece) Lucrări la fiecare nominalizare a Concursului care a obținut punctajul maxim, care sunt recomandate pentru participarea în cadrul celei de-a 2-a etape a Concursului.

8.5.6 În cazul în care mai puțin de 15 (cincisprezece) Lucrări sunt prezentate la vreo nominalizare, juriul Concurenței are dreptul să formeze o listă cu un număr mai mic de Lucrări, la discreția acestuia.

8.5.7 Dacă mai multe Lucrări au primit același număr de puncte, Lucrarea pentru care se acordă majoritatea votului juriului trece în etapa a 2-a. Dacă voturile juriului sunt împărțite în mod egal, decizia finală este luată de Președintele juriului.

8.5.8 În cazul altor situații contestabile, decizia este luată colectiv de toți membrii juriului.

8.6 Ordinea desfășurării celei de-a doua etape a Concursului:

8.6.1 Lucrările care au trecut în cea de-a 2-a etapă a Concursului sunt plasate într-o secțiune specială a Site-ului și, în condițiile specificate în clauza 5.4 din prezentul Regulament, devin disponibile pentru a fi votate de vizitatorii site-ului.

8.6.2 Votarea lucrărilor este realizată de vizitatorii site-ului, făcând clic pe butonul „Îmi place” (de sus), direct sub Lucrarea postată pe Site, care, în opinia vizitatorului, este cea mai bună.

8.7 Organizatorul are dreptul să-l descalifice pe Participant și să înceteze participarea în cadrul Concursului a Lucrării depuse de acesta în orice moment, anulând rezultatul unei astfel de Lucrări, în caz de suspiciune de a folosi metode neoneste atunci când creează Lucrarea și/sau votează pentru aceasta, fără explicații suplimentare a motivelor care au stat la decizia privind descalificarea Participantului și încetarea participării la Concurs a Lucrării prezentate de acesta.

8.8 În caz de suspiciune de utilizare a metodelor de vot neoneste pentru Lucrare, Organizatorul are dreptul, la propria sa discreție, să retragă acele voturi pentru Lucrare, care, în opinia Organizatorului, au fost obținute ca urmare a utilizării metodelor de vot neonest.

8.9 Metodele neoneste, printre altele, sunt recunoscute: la crearea unei Lucrări - folosirea Photoshop-ului sau a altor programe similare, filtre etc., iar la procedura de vot - re-votarea cu schimbarea adresei IP etc.

9. Întocmirea rezultatelor Concursului. Premierea câștigătorilor și premianților Concursului

9.1 Pe baza rezultatelor celei de-a doua etape a concursului, pe baza datelor privind votarea vizitatorilor site-ului, juriul stabilește câștigătorii și premianții concursului pentru fiecare nominalizare de bază. Distribuirea locurilor premiamte se realizează după cum urmează:
• Locul 1 - câștigătorul concursului la nominalizarea corespunzătoare este determinat de participantul a cărui Lucrare a obținut cel mai mare număr de puncte calculat după formula: [evaluarea generală a Lucrării de către membrii juriului, determinată în prima rundă] + ([numărul de note „Îmi place” (pentru Lucrare) primite în cadrul celei de-a doua etape a Concursului] / 100).
• Locurile 2 și 3 - câștigători ai Concursului în categoria corespunzătoare, sunt determinați acei participanți ale căror lucrări au ocupat locurile 2 și 3 în ceea ce privește numărul total de puncte, calculate după formula: [evaluarea generală a lucrării de către membrii juriului, determinată în prima etapă] + ([numărul marcajelor „Îmi place” (pentru această lucrare) primite în a doua rundă a concursului] / 100).

9.2 În cazul în care mai multe Lucrări au primit același număr de puncte, câștigătorul este determinat în funcție de Lucrarea pentru care se acordă majoritatea voturilor juriului. Dacă voturile juriului sunt împărțite în mod egal, decizia finală este luată de președintele juriului.

9.3 Prin decizia juriului, pot fi determinate nominalizări suplimentare (speciale). În cazul nominalizărilor suplimentare (speciale), câștigătorul este determinat prin votul juriului și este determinat doar 1 (un) câștigător.

9.4 În cazul îmn care pentru participarea la Concurs (la fiecare nominalizare) nu este prezentată nicio Lucrare care ar îndeplini condițiile Concursului, câștigători la nominalizarea corespunzătoare nu vor fi selectați.

9.5 Juriul este în drept să nu recunoască niciunul dintre participanții la competiție ca câștigător într-o anumită nominalizare sau în toate nominalizările Concursului.

9.6 Ceremonia de premiere a câștigătorilor și premianților concursului se desfășoară în termenul specificat în clauza 5.6 din prezentul Regulament. Informații despre locul și ora festivității de premiere pentru câștigătorii și premianții concursului sunt publicate pe site. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba data și locul premierii câștigătorilor concursului.

9.7 Câștigătorii și premianții Concursului vor primi premii, suveniruri și diplome. Organizatorul a stabilit următoarele premii *:
Nominalizarea ”cea mai bună recenzie sau articol de analiză”
- locul întâi – 1800,00 de lei,
- locul doi – 1300,00 de lei,
- locul trei – 1000,00 de lei.
Nominalizarea ”cel mai bun interviu”
- locul întâi – 1800,00 de lei,
- locul doi – 1300,00 de lei,
- locul trei – 1000,00 de lei.
Nominalizarea ”Cea mai bună fotografie”
- locul întâi – 1800,00 de lei,
- locul doi – 1300,00 de lei,
- locul trei – 1000,00 de lei.
Nominalizarea ”Cel mai bun videoclip”
- locul întâi – 1800,00 de lei,
- locul doi – 1300,00 de lei,
- locul trei – 1000,00 de lei.
Nominalizarea ”Cel mai bun podcast radio”
- locul întâi – 1800,00 de lei,
- locul doi – 1300,00 de lei,
- locul trei – 1000,00 de lei.
Nominalizarea specială a juriului - 1000,00 de lei

* Această secțiune stabilește suma de bani care trebuie plătită câștigătorilor / alergătorilor ca premiu înainte de impozitare în suma cerută de legile în vigoare.

9.8 Organizatorul nu poartă răspundere pentru neprezentrea notificării despre o victoria obținută în Concurs, dacă Participantul furnizează informații de contact incorecte, precum și dacă este imposibil de contactat Participantul prin e-mail și / sau telefon din cauza defecțiunii lor sau din alte motive care nu depinde de Organizator.

9.9 În cazul în care Organizatorul nu reușește să contacteze câștigătorul/premiantul prin intermediul telefonului și/sau adresei de e-mail furnizate de acesta, iar câștigătorul în sine nu contactează Organizatorul și/sau câștigătorul/premiantul nu apare la locul acordării premiului (la ceremonia de premiere) la ora indicată pe Site, Organizatorul are dreptul de a dispune asupra premiului la propria discreție.

9.10 În cazul anulării unui premiu, acesta nu poate fi schimbat cu un alt premiu.

9.11 Câștigătorii/premianții se angajează să prezinte Organizatorului buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova pentru a primi premiul.

9.12 Câștigătorul/premiantul se angajează să semneze toate documentele necesare care confirmă primirea premiului.

10. Drepturile intelectuale asupra Lucrărilor de Concurs

10.1 Participantul la Concurs acordă Organizatorului o licență neexclusivă (denumită în continuare Licență) pentru Lucrările declarate pentru participarea la Concurs în mod gratuit, în limitele stabilite de această secțiune a Regulamentului.

10.2 Participantul la concurs acordă Organizatorului o Licență - dreptul de folosire a Lucrărilor de Concurs pe teritoriul tuturor țărilor lumii pe durata dreptului exclusiv (drept de autor) asupra Lucrărilor de Concurs în scopul organizării și desfășurării Concursului, precum și pentru anunțarea și/sau publicitatea Concursului, Organizatorului, sponsorilor și partenerilor Competiție; prin toate mijloacele care nu contrazic legislația Federației Ruse, Republica Moldova și dreptul internațional.

10.3 Organizatorul are dreptul de a utiliza lucrările de Concurs în orice mod și în orice formă (inclusiv, dar fără a se limita la):
• plasarea în mass-media națională și străină,
• postarea pe internet, platformele radio ale Organizatorului, partenerii Concursului și pe rețelele de socializare,
• afișare publică în scopul discuției de către public a lucrărilor de concurs,
• organizarea de expoziții/forumuri, inclusiv în instituții de învățământ, biblioteci, cluburi tematice.

10.4 Participantul garantează că furnizarea Licenței nu încalcă drepturile și interesele părților terțe.

10.5 Organizatorul are dreptul să acorde o licență terților (sublicențiere).

10.6 Organizatorul are dreptul de a nu furniza rapoarte despre utilizarea lucrărilor de Concurs.

10.7 Participantul la Concurs permite Organizatorului să utilizeze lucrările de Concurs, fără a specifica numele autorilor lor, titularul dreptului de autor, participant la concurs.

10.8 Participantul la concurs permite Organizatorului să efectueze modificări la Lucrările de Concurs, să livreze Lucrărilor de Concurs comentarii și explicații.

10.9 Participanții la concurs poartă răspundere în conformitate cu legislația pentru încălcarea drepturilor intelectuale ale părților terțe.

10.10 În cazul în care părțile terțe vor înainta pretenții legate de plasarea lucrărilor de concurs pe site, precum și de utilizarea ulterioară a înscrierilor în concurs, în modalitățile specificate în regulamente, participantul la concurs se obligă să soluționeze aceste creanțe ale terților pe cont propriu și pe cheltuiala sa.

11. Dispoziții finale

11.1 Relațiile dintre organizator și participanții la concurs în ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursului sunt reglementate de acest Reglement, precum și de legislația Federației Ruse.

11.2 Dacă Participantul la Concurs nu este de acord cu nicio condiție din Regulament, el trebuie să refuze participarea la Concurs.

11.3 Organizatorul nu poartă răspunedere pentru:
• defecțiunile în funcționarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de comunicații și a transmisiei de date;
• defecțiunile tehnice, probleme tehnice de pe Site, dacă au apărut nu din vina Organizatorului;
• imposibilitatea participanților la concurs de a se familiariza cu lista câștigătorilor și premianților concursului din orice motiv care nu au legătură cu Organizatorul;
• neîndeplinirea (neîndeplinirea în termen) de către participanții la concurs a obligațiilor prevăzute de Regulament.

11.4 Organizatorul are dreptul de a modifica Regulamentul sau de a anula Concursul - atât în general, cât și la anumite nominalizări în parte în orice moment. Dacă Organizatorul decide să modifice Regulamentul sau să înceteze Concursul, Organizatorul este obligat să notifice Participanții prin publicarea informațiilor relevante pe Site.

Fluxul de știri
0