Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Alegeri în Moldova: Detaliile la care trebuie să fii atent când intri în secția de votare

© Sputnik / Miroslav RotariМестные выборы 2018
Местные выборы 2018  - Sputnik Moldova
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Alegeri în Moldova: În baza căror acte votăm și ce trebuie să facem dacă nu suntem înscriși în lista electorală.

CHIȘINĂU, 11 ian – Sputnik. Pe data de 24 februarie 2019, în Moldova vor fi organizate alegerile parlamentare ordinare. Din acest an, scrutinul parlamentar va fi organizat în baza unui sistem mixt: proporţional şi majoritar, într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale. În circumscripţia naţională se vor alege 50 de deputaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În circumscripţiile uninominale se vor alege 51 de deputaţi în baza votului majoritar, câte unul de la fiecare circumscripţie.

Ce trebuie să știe alegătorul din Moldova

Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii  Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

Potrivit Codului Electoral, nu au dreptul de a alege persoanele care sunt recunoscute incapabile prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată. Despre existenţa unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei informează primarul, iar după implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor – Comisia Electorală Centrală.

Cum are loc procesul de vot în ziua alegerilor

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor.

Избирательные бюллетени - Sputnik Moldova
Societate
Alegerile din 24 februarie: De ce vom primi patru buletine de vot

În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţând despre acest fapt alegătorii.

La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat nu poate fi reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămâni, iar Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărâre privind data reluării votării suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.

Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.

Fiecare alegător votează personal

Votarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine sau camere pentru vot secret şi cu urne de vot.

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate.

La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui şi i se aplică în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în actul în a cărui bază votează ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă.

Cum procedăm dacă nu suntem înscriși în lista electorală

Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sunt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză.

În aceeaşi listă suplimentară, în care se va indica numele şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova, numărul de identificare de stat (IDNP), se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru drept de vot rămâne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară.

În lista suplimentară mai sunt înscrise persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare; alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă.

Местные выборы 2018 - Sputnik Moldova
Societate
Alegeri parlamentare: numărul candidaților în circumscripțiile uninominale, în creștere

În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.

Cererile pot fi făcute în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris până la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical. Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”.

În baza căror acte putem vota

Votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate: buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare; buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului; paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumului republican, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova; legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil.

În secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova, alegătorul completează şi depune o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informat despre răspunderea penală în caz de încălcare  a acestei obligaţii.

Павел Филип и Андриан Канду - Sputnik Moldova
Politică
Vor fi sau nu suspendați din funcție Filip și Candu - Ce spune legea

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea, iar dacă  este necesar, după  înscrierea lor în lista suplimentară  în baza certificatului pentru drept de vot.

Biroul electoral poate decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rând la secţia de votare respectivă să-şi realizeze drepturile, informând despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.

Cum se completează buletinul de vot

Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare.

Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia ”Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămână curate.

Se interzice scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului eliberat pentru vot.

Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral.

Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.

Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila „Votat”.

Fluxul de știri
0