Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Se schimbă regulile pentru profesorii universitari care vor salarii mai mari

© Sputnik / Павел Лисицын / Accesați arhiva multimediaElevi la școală în timpul orelor
Elevi la școală în timpul orelor - Sputnik Moldova
Abonare
Guvernul a propus spre dezbateri publice noul Regulament cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior.

CHIȘINĂU, 5 aug – Sputnik. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus spre dezbateri publice Regulamentul cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior.

Proiectul Hotărârii de Guvern a fost elaborat în temeiul Codului Educației care prevede că procedura de conferire a titlurilor științifico-didactice este reglementată printr-un regulament elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și aprobat de Guvern. Documentul este elaborat și în contextul modificării Codului pentru știință și inovare care nu mai stabilește politica de stat referitoare la atestarea cadrelor științifico-didactice din învățământul superior.

Первый звонок - Sputnik Moldova
Societate
Bucurie pentru elevi și părinții acestora. Ce nu vor mai face din 1 septembrie

Prin proiectul propus, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmărește stabilirea unor condiții echitabile de obținere a titlurilor științifico-didactice, urmărindu-se astfel asigurarea procesului instructiv-educativ din instituțiile de învățământ superior cu cadre științifico-didactice de înaltă calitate. În acest sens, reieșind din particularitățile, posibilitățile de publicare și deschiderile internaționale tipice domeniului fundamental al științei, culturii și tehnicii, a fost determinat un punctaj minim, conform domeniului, pe care trebuie să-l acumuleze fiecare candidat la titlu științifico-didactic.

De asemenea, prin aceste schimbări se propune stimularea performanței științifico-didactice în instituțiile de învățământ superior, prin fixarea  unui număr minim de publicații didactice și științifice pe care trebuie să le însumeze un candidat la titlu.

Un alt aspect urmărit este încurajarea participărilor în proiecte relevante activității profesionale, care ar duce nu doar la impulsionarea cercetării în instituțiile de învățământ superior și la atragerea finanțării, dar și la posibilități de colaborare interinstituțională atât la scară națională, cât și internațională. Documentul își propune și promovarea și susținerea, prin identificarea și aprecierea pe potrivă a unor indicatori specifici, a internaționalizării atât a cercetării, cât și a activității didactice, manageriale, a performanței artistice sau sportive.

Prin acest document se mai urmărește implicarea cadrelor didactice în promovarea științei și a culturii în mediile interesate, dar și în mase, prin organizarea de activități științifice și culturale relevante atât la nivel național, cât și internațional, fapt care ar contribui la educarea valorilor, a simțului estetic, dar și la orientarea intereselor tinerei generații.

Proiectul Regulamentului cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior stipulează condițiile de conferire a titlurilor științifice didactice, care presupun îndeplinirea unor standarde minime și obligatorii de performanță didactică și științifică; stabilește responsabilitățile actorilor implicați în acest proces (candidat, catedra de profil/departamentul, Senatul instituției, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării); prevede certificarea titlurilor științifico-didactice, situațiile în care acestea pot fi revocate.

Comparativ cu Regulamentul abrogat al atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare, noul Regulament propune câteva inovații dictate atât de legislația în vigoare, cât și de unele bune practici internaționale, aplicabile sistemului de învățământ din Republica Moldova. Printre acestea: standardele minime și obligatorii de conferire a titlurilor științifico-didactice au fost analizate și stabilite reieșind din situația actuală a cercetării și a domeniului fundamental al științei, culturii și tehnicii.  Instituțiile de învățământ superior, în virtutea autonomiei universitare, au dreptul și obligația de a  stabili, reieșind din prevederile regulamentului, condițiile și procedura de conferire a titlurilor științifice, criteriile de eligibilitate a candidatului,  componența și condițiile de prezentare a dosarului, procedura de contestare a rezultatului. 

Universitatea este învestită cu dreptul de a decide conferirea titlului științifico-didactic, dar și de a-l retrage.

Atestatele de conferire a titlurilor științifico-didactice au termen de valabilitate nelimitat și vor permite deținătorului participarea la concursurile de ocupare a funcției de conferențiar universitar/profesor universitar în instituțiile de învățământ superior, în condițiile în care vor întruni cerințele de concurs stabilite de instituție. În acest sens, va fi elaborat un Regulament de ocupare a funcțiilor științifico-didactice în învățământul superior, care va permite universităților să beneficieze de autonomie universitară în procesul de selecție a personalului, așa cum este prevăzut de Codul Educației. 

În contextul autonomiei universitare, consemnate prin Codul Educației și materializată inclusiv prin dreptul la autogestionare financiară, costurile necesare pentru implementarea proiectului vor fi suportate de către instituții, în limitele bugetului propriu, iar Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, responsabilă de  confirmarea titlurilor științifico-didactice, își va realiza prerogativele în limitele bugetului aprobat.


Fluxul de știri
0